Projekty

Možnosti efektivního využití výsledků společenskovědního výzkumu pro praxi

Projekt v rámci výzvy OP VVV Předaplikační výzkum

Podpora zástupců ČR v mezinárodní výzkumné síti Health Behaviour in School-aged Children research network

Interexcelence

Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru

TAČR ÉTA

Kontakt:

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
hlavní řešitel studie HBSC v ČR

michal.kalman@upol.cz
+420 777 752 822

Studii realizují: