Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Spánek. Tak důležitý, a přitom opomíjený.

červen 2021

České děti nespí. Nebo přesněji řečeno spí velmi nedostatečně. Minimálně 40 % školáků ve věku 11–15 let spí ve všední dny méně, než by bylo potřeba. Spánek a jeho délku ovlivňuje celá řada faktorů. Patří mezi ně například brzké vstávání do školy a doba strávená před obrazovkou. S nedostatečným spánkem souvisí také obezita nebo tzv. sociální jet lag. Výsledky studie HBSC potvrzuje paralelní výzkum Univerzity Palackého v Olomouci založený na objektivním přístrojovém měření. Níže uvedená data jsou kombinací obou výzkumných šetření.

České děti během korony? Tak trochu mimo centrum pozornosti

říjen 2020

Jaro 2020 v českých médiích: Informace o nárůstu pozitivně diagnostikovaných případů. Postupně zaváděná opatření a omezování sociálního kontaktu. Ekonomické dopady. Hovořilo se také o technikáliích spojených s uzavřením škol a řešením domácí výuky. Ze společenské diskuse jako by ale vypadly problémy dětské populace a to, jak školní lockdown prožívá. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se zaměřili na výzkum změn životního stylu dětí a dospívajících během tohoto specifického období.

Proběhl sběr dat „HBSC Lockdown 2020“

červen 2020

V červnu 2020 proběhl celorepublikový sběr dat o zdraví a životním stylu dětí ve věku 11, 13 a 15 let v České republice v době uzavření škol na jaře 2020. Napříč všemi 14 kraji ČR bylo osloveno 227 škol (z toho 213 základních škol a 14 víceletých gymnázií). 

Pětina českých dětí je zdravotně negramotná

květen 2020

České děti ve věku 13–15 let mohou mít problém vyznat se v otázkách týkajících se zdraví. Až pětina z nich se neorientuje v pokynech od lékařů nebo nedokáže vyhodnotit informace o zdraví, které se k nim dostanou. Často také netuší, co dělat, aby jejich chování neohrožovalo zdraví jejich nebo lidí okolo. Přitom platí, že čím víc jsou mladí lidé ve všech aspektech zdravého životního stylu zběhlejší, tím lépe se skutečně cítí.

Spotlight on adolescent health and well-being (International HBSC report 2017/2018)

květen 2020

Mezinárodní výzkumná studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) zveřejňuje data ze sběru dat 2017/2018, který proběhl ve 45 zemích světa u 227 441 školáků ve věku 11, 13 a 15 let.

Děti se hýbou a sportují. Ale nestačí to

únor 2020

Mladí lidé ve věku 11–15 let jsou aktivní. Většina z nich pravidelně sportuje – 66 % se věnuje pohybové aktivitě organizovaně ve sportovních klubech a kroužcích. Sportovní vyžití ale ještě neznamená celkový dostatek pohybu. Pohyb se totiž vytrácí z běžného života. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku. Množství aktivního pohybu navíc klesá s věkem.

Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní

říjen 2019

České děti jsou aktivní. Svůj volný čas plní týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. To se týká 86 % školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Důležitou roli v životě mladých lidí však hrají také nestrukturované aktivity, jakými jsou četba, čas strávený „jen tak“ s vrstevníky nebo s rodinou. Nezanedbatelnou část dne věnují čeští školáci aktivitám před obrazovkou.

České děti přibírají. Pětina z nich má problém s hmotností

červen 2019

Část českých školáků má problém se svou hmotností. Více než pětina populace dětí ve věku 11–15 let má buď nadváhu, nebo je obézní. Meziroční srovnání navíc ukazuje, že počet dětí s nadměrnou hmotností roste. Sice pomalu, ale jistě. Potížím s vyšší hmotností čelí častěji chlapci než dívky. Výrazně více dětí s nadváhou či obezitou najdeme v rodinách s nižšími příjmy.

Využívání sociálních sítí je předpokladem úspěchu mezi vrstevníky

květen 2019

Úspěch v kolektivu souvisí také s aktivitou na sociálních sítích. Mladí lidé, kteří tráví čas online, pociťují zvýšenou podporu od vrstevníků, žijí aktivně a nedostávají se tak často do konfliktů. Nad svými virtuálními aktivitami ale nesmí ztratit kontrolu. Mezi uživatele se znaky problémového užívání sociálních sítí patří bezmála desetina české mládeže.

České děti jedí více ovoce a zeleniny. Ze svých jídelníčků vypouštějí sladkosti

duben 2019

Stravovací návyky české mládeže se postupně zlepšují. Svým dětem totiž rodiče dopřávají více ovoce a zeleniny. Dokonce znatelně víc, než je v Evropě a ve světě běžné. Snídaní začíná svůj všední den polovina chlapců a dívek ve věku 11–15 let. Dospívající také ve srovnání s minulými lety konzumují méně sladkostí. Třetina z nich pamlsky nejí vůbec, nebo se k nim dostanou jen výjimečně.

Školáci pijí méně limonád. Ale objevili energetické nápoje

únor 2019

Spotřeba slazených nápojů u českých dětí dlouhodobě klesá. Za posledních 12 let se počet školáků, kteří denně pijí limonády, snížil na polovinu. Premiérově se naše studie zaměřuje i na energetické nápoje. Zjistili jsme, že více než desetina mladých Čechů má sklon k jejich rizikové konzumaci. Na třicet tisíc českých školáků ve věku mezi 13 a 15 lety je tak ohroženo jak řadou zdravotních rizik spojených se zvýšenou konzumací těchto nápojů, tak dalšími faktory, které s jejich pitím podle našich zjištění souvisí – ať už jde o kouření, opakovanou opilost, agresivitu nebo potíže se spaním.

Frekvence pití alkoholu u patnáctiletých Čechů klesá.

září 2018

Po pivu, víně a tvrdém alkoholu sáhnou čeští školáci méně často než stejně staré děti před deseti či patnácti lety. Stále však alkohol konzumují častěji než jejich vrstevníci v Evropě. Zvýšil se také průměrný věk, kdy se mladí lidé v Česku poprvé opijí. Zjistili jsme ale řadu dalších zajímavých informací a zaznamenali nové trendy týkající se zkušeností adolescentů s konzumací alkoholu.

Proběhl sběr dat 2018

červen 2018

V měsících březnu až červnu 2018 se v České republice uskutečnil sběr dat v rámci mezinárodního výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace – The Health Behaviour in School-aged Children. Sběr dat proběhl na 225 náhodně vybraných základních a středních školách napříč Českou republikou. Sběr proběhl za podpory Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a UNICEF ČR.

školáků

tříd

škol

Kontakt:

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
hlavní řešitel studie HBSC v ČR

michal.kalman@upol.cz
+420 777 752 822

Studii realizují: