Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Méně pijí a kouří. Děti ale objevily vaping a holdují energetickým nápojům.

březen 2024

S čím experimentují mladí Češi? Alkohol již nepijí tak často jako dříve. Ve srovnání s daty ze začátku milénia klesá také obliba klasických cigaret. A totéž platí o zkušenosti s marihuanou. Studie HBSC upozorňuje na jiné fenomény s rizikovým potenciálem: vaping, tedy kouření elektronických cigaret. A pití energetických nápojů – jejich konzumace se u českých dívek za poslední čtyři roky zdvojnásobila.

Ukrajinci v České republice

Jak se mladí lidé v Česku a v Evropě vypořádali s pandemií koronaviru?

červen 2023

Zlepšení sociálních vztahů v rodině. Zvýraznění problémů v oblasti duševního zdraví. Snížení objemu pohybové aktivity. Zhoršení vztahu ke škole… To je jen několik vybraných ukazatelů, kterých si všimly nejnovější výzkumy sítě HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), jejíž součástí je i český tým z Univerzity Palackého v Olomouci (UP).

„K dalším zajímavým a velice důležitým zjištěním patří fakt, že s pandemickou situací na všech úrovních života se složitěji vyrovnávaly dívky, ale také starší adolescenti a vůbec lidé z ekonomicky hůře situovaných rodin,“ říká Petr Baďura, vedoucí výzkumník a datový analytik z olomoucké univerzity.

Také tento závěr potvrzuje výsledky dlouholeté výzkumné práce českého týmu, který často poukazuje na větší „zranitelnost“ děvčat, například v oblasti užívání sociálních sítí či obezity a body image. Stejně tak upozorňuje na to, že celá řada negativních faktorů životního stylu českých školáků (včetně rizikového chování a užívání návykových látek) má těsnou vazbu na tzv. socioekonomický status – tedy na to, z jak dobře či hůře situované rodiny dítě pochází. Děti s horším zázemím žijí ve větším riziku.

Celkem čtyři rozsáhlé reporty naše síť zveřejnila 27. června 2023, přičemž všechny z nich vycházejí také z aktuálních dat sesbíraných po celé České republice na 246 školách u bezmála 15 tisíc dětí ve věku 11–15 let. Kromě podkladů z Česka čerpají nové reporty z výzkumů další více než dvacítky evropských zemí. Výzkumné zprávy zacílené na celý v evropský region naleznete na webových stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) na odkazech níže:

Český tým studie HBSC se na situaci českých dětí za covidové pandemie podíval detailněji již v roce 2020. S využitím dat od českých školáků napříč republikou vznikla zpráva týkající se první koronavirové vlny. Přečtěte si více o českých dětech v koroně.

Ukrajinci v České republice

Roste počet dětí s problematickým užíváním sociálních sítí. 13 % chlapců se potýká s nadměrným hraním

květen 2023

Mezi tzv. problematické uživatele sociálních sítí patří 8 % mladých lidí ve věku 11 až 15 let. Je to o tři procentní body více, než kolik jich v Česku odhalila mezinárodní studie HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) při posledním republikovém sběru dat v roce 2018. Potíže se sociálními sítěmi reportují ve větší míře děvčata než chlapci. U chlapců však studie potvrdila jinou oblast, ve které dominují: hraní počítačových her. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR.

Ukrajinci v České republice

Náš tým sesbíral data od bezmála 15 tisíc školáků

červen 2022

V průběhu května a června 2022 se na školách napříč Českou republikou uskutečnil sběr dat mezinárodní výzkumné studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Naši výzkumníci zavítali do 774 tříd na 246 školách. Aktuálně zpracováváme data o životním stylu mladé české populace od 14 588 žáků 5., 7. a 9. ročníků ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Sběr jsme uskutečnili za podpory Světové zdravotnické organizace (WHO) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a UNICEF.

Probíhá sběr dat HBSC 2022

květen 2022

V měsících květen a červen 2022 v České republice probíhá sběr dat v rámci mezinárodního výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace – The Health Behaviour in School-aged Children. Sběr dat se účastní cca 270 náhodně vybraných základních a středních škol napříč Českou republikou.

Projekt probíhá ve 4letých intervalech pod záštitou Světové zdravotnické organizace a je souběžně realizován v 51 státech světa. Česká republika se jej účastní již od roku 1994. Studie HBSC se zaměřuje na monitoring zdraví a životního stylu 11, 13 a 15letých školáků. Sběr dlouhodobě podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a UNICEF ČR.

Mají rády školu, zdravě jedí a jdou s evropskými trendy. I takové jsou ukrajinské děti

květen 2022

Školu navštěvují mnohem raději než děti ve zbytku Evropy. Do jejich jídelníčku patří ve větší míře ovoce a zelenina a častěji také stolují společně, v rodinném kruhu. V řadě sledovaných oblastí se za poslední dvě dekády rychle přiblížily mezinárodním trendům, nebo je dokonce předčily – ať už jde o vnímání vlastního zdraví, aktivní trávení volného času, celkovou životní spokojenost nebo pokles popularity alkoholu a kouření. Tak zní ve stručnosti charakteristika životního stylu dětí a mladých lidí na Ukrajině perspektivou výzkumných dat studie HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children).

Ukrajinci v České republice

Spánek. Tak důležitý, a přitom opomíjený.

červen 2021

České děti nespí. Nebo přesněji řečeno spí velmi nedostatečně. Minimálně 40 % školáků ve věku 11–15 let spí ve všední dny méně, než by bylo potřeba. Spánek a jeho délku ovlivňuje celá řada faktorů. Patří mezi ně například brzké vstávání do školy a doba strávená před obrazovkou. S nedostatečným spánkem souvisí také obezita nebo tzv. sociální jet lag. Výsledky studie HBSC potvrzuje paralelní výzkum Univerzity Palackého v Olomouci založený na objektivním přístrojovém měření. Níže uvedená data jsou kombinací obou výzkumných šetření.

České děti během korony? Tak trochu mimo centrum pozornosti

říjen 2020

Jaro 2020 v českých médiích: Informace o nárůstu pozitivně diagnostikovaných případů. Postupně zaváděná opatření a omezování sociálního kontaktu. Ekonomické dopady. Hovořilo se také o technikáliích spojených s uzavřením škol a řešením domácí výuky. Ze společenské diskuse jako by ale vypadly problémy dětské populace a to, jak školní lockdown prožívá. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se zaměřili na výzkum změn životního stylu dětí a dospívajících během tohoto specifického období.

Proběhl sběr dat „HBSC Lockdown 2020“

červen 2020

V červnu 2020 proběhl celorepublikový sběr dat o zdraví a životním stylu dětí ve věku 11, 13 a 15 let v České republice v době uzavření škol na jaře 2020. Napříč všemi 14 kraji ČR bylo osloveno 227 škol (z toho 213 základních škol a 14 víceletých gymnázií). 

Pětina českých dětí je zdravotně negramotná

květen 2020

České děti ve věku 13–15 let mohou mít problém vyznat se v otázkách týkajících se zdraví. Až pětina z nich se neorientuje v pokynech od lékařů nebo nedokáže vyhodnotit informace o zdraví, které se k nim dostanou. Často také netuší, co dělat, aby jejich chování neohrožovalo zdraví jejich nebo lidí okolo. Přitom platí, že čím víc jsou mladí lidé ve všech aspektech zdravého životního stylu zběhlejší, tím lépe se skutečně cítí.

Spotlight on adolescent health and well-being (International HBSC report 2017/2018)

květen 2020

Mezinárodní výzkumná studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) zveřejňuje data ze sběru dat 2017/2018, který proběhl ve 45 zemích světa u 227 441 školáků ve věku 11, 13 a 15 let.

Děti se hýbou a sportují. Ale nestačí to

únor 2020

Mladí lidé ve věku 11–15 let jsou aktivní. Většina z nich pravidelně sportuje – 66 % se věnuje pohybové aktivitě organizovaně ve sportovních klubech a kroužcích. Sportovní vyžití ale ještě neznamená celkový dostatek pohybu. Pohyb se totiž vytrácí z běžného života. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku. Množství aktivního pohybu navíc klesá s věkem.

Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní

říjen 2019

České děti jsou aktivní. Svůj volný čas plní týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. To se týká 86 % školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Důležitou roli v životě mladých lidí však hrají také nestrukturované aktivity, jakými jsou četba, čas strávený „jen tak“ s vrstevníky nebo s rodinou. Nezanedbatelnou část dne věnují čeští školáci aktivitám před obrazovkou.

České děti přibírají. Pětina z nich má problém s hmotností

červen 2019

Část českých školáků má problém se svou hmotností. Více než pětina populace dětí ve věku 11–15 let má buď nadváhu, nebo je obézní. Meziroční srovnání navíc ukazuje, že počet dětí s nadměrnou hmotností roste. Sice pomalu, ale jistě. Potížím s vyšší hmotností čelí častěji chlapci než dívky. Výrazně více dětí s nadváhou či obezitou najdeme v rodinách s nižšími příjmy.

Využívání sociálních sítí je předpokladem úspěchu mezi vrstevníky

květen 2019

Úspěch v kolektivu souvisí také s aktivitou na sociálních sítích. Mladí lidé, kteří tráví čas online, pociťují zvýšenou podporu od vrstevníků, žijí aktivně a nedostávají se tak často do konfliktů. Nad svými virtuálními aktivitami ale nesmí ztratit kontrolu. Mezi uživatele se znaky problémového užívání sociálních sítí patří bezmála desetina české mládeže.

České děti jedí více ovoce a zeleniny. Ze svých jídelníčků vypouštějí sladkosti

duben 2019

Stravovací návyky české mládeže se postupně zlepšují. Svým dětem totiž rodiče dopřávají více ovoce a zeleniny. Dokonce znatelně víc, než je v Evropě a ve světě běžné. Snídaní začíná svůj všední den polovina chlapců a dívek ve věku 11–15 let. Dospívající také ve srovnání s minulými lety konzumují méně sladkostí. Třetina z nich pamlsky nejí vůbec, nebo se k nim dostanou jen výjimečně.

Školáci pijí méně limonád. Ale objevili energetické nápoje

únor 2019

Spotřeba slazených nápojů u českých dětí dlouhodobě klesá. Za posledních 12 let se počet školáků, kteří denně pijí limonády, snížil na polovinu. Premiérově se naše studie zaměřuje i na energetické nápoje. Zjistili jsme, že více než desetina mladých Čechů má sklon k jejich rizikové konzumaci. Na třicet tisíc českých školáků ve věku mezi 13 a 15 lety je tak ohroženo jak řadou zdravotních rizik spojených se zvýšenou konzumací těchto nápojů, tak dalšími faktory, které s jejich pitím podle našich zjištění souvisí – ať už jde o kouření, opakovanou opilost, agresivitu nebo potíže se spaním.

Frekvence pití alkoholu u patnáctiletých Čechů klesá.

září 2018

Po pivu, víně a tvrdém alkoholu sáhnou čeští školáci méně často než stejně staré děti před deseti či patnácti lety. Stále však alkohol konzumují častěji než jejich vrstevníci v Evropě. Zvýšil se také průměrný věk, kdy se mladí lidé v Česku poprvé opijí. Zjistili jsme ale řadu dalších zajímavých informací a zaznamenali nové trendy týkající se zkušeností adolescentů s konzumací alkoholu.

Proběhl sběr dat 2018

červen 2018

V měsících březnu až červnu 2018 se v České republice uskutečnil sběr dat v rámci mezinárodního výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace – The Health Behaviour in School-aged Children. Sběr dat proběhl na 225 náhodně vybraných základních a středních školách napříč Českou republikou. Sběr proběhl za podpory Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a UNICEF ČR.

školáků

tříd

škol

Kontakt:

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
hlavní řešitel studie HBSC v ČR

michal.kalman@upol.cz
+420 777 752 822

Studii realizují: