Reporty

School violence and bullying: Global status and trends, drivers and consequences

UNESCO report

Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014

Observations from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) WHO collaborative cross-national study.

International Report 2013/2014

 

Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 surveys.

Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014

 

Observations from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) WHO collaborative cross-national study.

UNICEF report card: Fairness For Children

 

Fairness For Children. A League Table Of Inequality In Child Well-Being In Rich Countries.

Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků

Zpráva je výstupem mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC)“.

International Report 2009/2010

 

Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 surveys.

mediální výstupy

Tuto sekci připravujeme.

 

odborné články

2018

Badura, P., Madarasova Geckova, A., Sigmundova, D., Sigmund, E., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2018). Can organized leisure-time activities buffer the negative outcomes of unstructured activities for adolescents’ health? International Journal of Public Health10.1007/s00038-018-1125-3

Chzhen, Y., Bruckauf, Z., Toczydlowska, E., Elgar, F. J., Moreno-Maldonado, C., Stevens, G. W. J. M., Sigmundová, D., & Gariépy, G. (2018). Multidimensional Poverty Among Adolescents in 38 Countries: Evidence from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14 Study. Child Indicators Research, 11(3),  729-753. doi:10.1007/s12187-017-9489-0

Sigmund, E., Badura, P., Sigmundová, D., Voráčová, J., Zacpal, J., Kalman, M., . . . Hamrik, Z. (2018). Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014).  BMC Public Health, 18(1),  122. doi:10.1186/s12889-017-5013-1

2017

Badura, P., Sigmundova, D., Sigmund, E., Madarasova Geckova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2017). Participation in organized leisure-time activities and risk behaviors in Czech adolescents. International Journal of Public Health, 62(3), 387-396. doi:10.1007/s00038-016-0930-9

Badura, P., Madarasova Geckova, A., Sigmundova, D., Sigmund, E., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2017). Do family environment factors play a role in adolescents‘ involvement in organized activities? Journal of Adolescence, 59, 59-66.

Hamřík, Z., Sigmundová, D., Pavelka, J., Kalman, M., & Sigmund, E. (2017). Trends in overweight and obesity in Czech schoolchildren from 1998 to 2014. Central European Journal of Public Health, 25, S10-S14. doi: http://dx.doi.org/10.21101/cejph.a5099

Hobza, V., Hamrik, Z., Bucksch, J., & De Clercq, B. (2017). The Family Affluence Scale as an indicator for socioeconomic status: validation on regional income differences in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1540.

Hodačová, L., Hlaváčková, E., Sigmundová, D., Kalman, M., & Kopčáková, J. (2017). Trends in Life Satisfaction and Self-rated Health in Czech School-aged Children: HBSC Study, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl 1), 51-56.

Hollein, T., Vašíčková, J., Bucksch, J., Kalman, M., Sigmundová, D., & Dijk, J. P. v. (2017). School physical activity policies and active transport to school among pupils in the Czech Republic. Journal of Transport & Health, 6, 306-312.

Kážmér, L. , Csémy, L. , Ružbarská, I. , Pavelka, J. , Hamřík, Z. , Kalman, M. (2017). Trends in Lifetime Cannabis Use among Czech School-aged Children from 2002 to 2014, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl. 1), S47 – S50.

Kopcakova, J., Dankulincova Veselska, Z., Madarasova Geckova, A., Bucksch, J., Nalecz, H., Sigmundova, D., . . . Reijneveld, S. (2017). Is a perceived activity-friendly environment associated with more physical activity and fewer screen-based activities in adolescents? International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(1), 39.

Kučera, M., Ješina, O., Kudláček, M., Kalman, M., & Mikeska, D. (2017). Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). Speciální pedagogika27(1), 45-59.

Malinakova, K., Kopcakova, J., Kolarcik, P., Geckova, A. M., Solcova, I. P., Husek, V.,…Kalman, M, Půžová, Z., … & van Dijk, J. P. (2017). The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health, 56(2), 697-705.

Ng, K. , Sigmundová, D. , Sigmund, E. , Pavelka, J. , Hamřík, Z. , Molcho, M. (2017). Trends in Medically Attended Injuries in Czech Adolescents, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl 1), 60-63.

Ng, K., Tynjälä, J., Sigmundová, D., Augustine, L., Sentenac, M., Rintala, P., & Inchley, J. (2017). Physical Activity Among Adolescents With Long-Term Illnesses or Disabilities in 15 European Countries. Adapted Physical Activity Quarterly, 34(4), 456-465. doi:10.1123/apaq.2016-0138

Pastor, Z. , Weiss, P. , Sigmundová, D. (2017). Trends in Sexual Behaviour in Czech Schoolchildren between 2002–2014, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl 1), 64-68.

Salonna, F. , Kážmér, L. , Csémy, L. , Vašíčková, J. , Hublet, A. , Stock, C. (2017). Trends in Tobacco Smoking among Czech School-aged Children from 1994 to 2014, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl. 1), S42 – S46.

Sarková, M. , Sigmundová, D. , Kalman, M. (2017). National Time Trends in Bullying among Adolescents in the Czech Republic from 1994 to 2014, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl 1), 32-35.

Sigmund, E. , Baďura, P. , Sigmundová, D. , Csémy, L. , Kalman, M. (2017). Methodological Aspects of Trend Studies and Development of the HBSC Study in the Czech Republic, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl. 1), S4 – S9.

Sigmundová, D., Sigmund, E., Bucksch, J., Baďura, P., Kalman, M., & Hamřík, Z. (2017). Trends in screen time behaviours in Czech schoolchildren between 2002 and 2014: HBSC study, Central European Journal of Public Health, 25(Suppl 1), 15-20.

Vašíčková, J. , Hollein, T. , Sigmundová, D. , Honkala, S. , Pavelka, J. , Kalman, M. (2017). Trends in children’s toothbrushing in the Czech Republic from 1994 to 2014: Results from the HBSC study., Central European Journal of Public Health, 24(Suppl. 1), S57-S59.

Vašíčková, JV. , Hollein, T. , Sigmund, ES. , Salonna, F. , Boberová, Z. (2017). Trends in perception of psychosocial school environment: HBSC study 2002-2014 in the Czech Republic., Central European Journal of Public Health, 24(Suppl.), S26-S31.

Vokáčová, J. , Vašíčková, J. , Hodačová, L. , Půžová, Z. , Tabak, I. (2017). Trends in parent-adolescent communication in the Czech republic between 2002 and 2014: results of the HBSC study, Central European Journal of Public Health, 2017(25), 36-41.

Voráčová, J., Sigmund, E., & Sigmundová, D. (2017). Změny ve výživě českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti (HBSC 2002-2014). Praktický Lékař, 97(2), 82-86.

2016

Badura, P., Sigmund, E., Geckova, A. M., Sigmundova, D., Sirucek, J., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2016). Is participation in organized leisure-time activities associated with school performance in adolescence? PLoS ONE, 11(4), e0153276.

Badura, P., Sigmundova, D., Sigmund, E., Madarasova Geckova, A., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2016). Participation in organized leisure-time activities and risk behaviors in Czech adolescents. International Journal of Public Health, 1-10. doi:10.1007/s00038-016-0930-9

Bosáková et al. (2016). Test–retest reliability of the scale of participation in organized activities among adolescents in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Public Health, 61(3), 329-336.

Bucksch, J., Sigmundova, D., Hamrik, Z., Troped, P. J., Melkevik, O., Ahluwalia, N., . . . Inchley, J. (2016). International Trends in Adolescent Screen-Time Behaviors From 2002 to 2010. Journal of Adolescent Health, 58(4), 417-425. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.11.014

Buijs, T., Maes, L., Salonna, F., Van Damme, J., Hublet, A., Kebza, V., … & De Clercq, B. (2016). The role of community social capital in the relationship between socioeconomic status and adolescent life satisfaction: mediating or moderating? Evidence from Czech data. International Journal for Equity in Health, 15(1), 203.

Malinakova, K., Kopcakova, J., Kolarcik, P., Geckova, A. M., Solcova, I. P., Husek, V., … & van Dijk, J. P. (2016). The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health, 1-9.

Mikeška, D., Ješina, O., Kudláček, M., Janečka, Z., & Kalman, M. (2017). Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11–15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity, 9(2).

Sigmund, E., Baďura, P., Vokáčová, J., & Sigmundová, D. (2016). Matčina obezita a nadměrné sledování televize výrazně zvyšují šanci nadváhy/obezity u předškoláků. Praktický Lékař, 96(6), 255-260.

Vokacova, J., Badura, P., Pavelka, J., Kalman, M., & Hanus, R. (2016). Brief report: Changes in parent–adolescent joint activities between 2002 and 2014 in the Czech Republic, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. Journal of Adolescence, 51, 1-5. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.05.006

Voráčová, J., Sigmund, E., Sigmundová, D., & Kalman, M. (2016). Family affluence and the eating habits of 11- to 15-year-old Czech adolescents: Hbsc 2002 and 2014. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(10), 1034.

Vyhlídal, T., Ješina, O., & Holická, K. (2016). Pohybové aktivity realizované dětmi s onkologickým onemocněním ve věkové kategorii 11-15 let: pilotní studie disHBSC. Tělesná kultura, 39(2), 63-70.

Mikeška, D., Ješina, O., Kudláček, M., Janečka, Z., & Kalman, M. (2016). Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11-15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity, 9(2), 30-37.

2011-2015

Badura, P., Geckova, A. M., Sigmundova, D., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2015). When children play, they feel better: organized activity participation and health in adolescents. BMC Public Health, 15(1), 1.

Bobakova, D., Hamrik, Z., Badura, P., Sigmundova, D., Nalecz, H., & Kalman, M. (2015). Test–retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health, 60, 59-67. doi: 10.1007/s00038-014-0628-9

Bucksch, J., Inchley, J., Hamrik, Z., Finne, E., & Kolip, P. (2014). Trends in television time, non-gaming PC use and moderate-to-vigorous physical activity among German adolescents 2002-2010. BMC Public Health, 14(1), 351. doi: 10.1186/1471-2458-14-351

Gobina, I., Villberg, J., Villerusa, A., Välimaa, R., Tynjälä, J., Ottova-Jordan, V., Ravens-Sieberer, U., Levin, K., Cavallo, F., Borraccino, A., Sigmund, E., Andersen, A., & Holstein, B. E. (2014). Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds: Results from the international study. European Journal of Pain, n/a-n/a. doi: 10.1002/ejp.524

Hamřík, Z., Bobáková, D., Kalman, M., Veselská, Z. D., Klein, D., & Gecková, A. M. (2015). Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health, 23 (Supplement), S50-S56.

Hamřík, Z., Kalman, M., Bobáková, D., & Sigmund, E. (2012). Sedavý životní styl a pasivní trávení volného času českých školáků. Tělesná kultura, 35(1), 28-39.

Hodacova, L., Cermakova, E., Smejkalova, J., Hlavackova, E., & Kalman, M. (2015). The relation of family and life satisfaction of Czech children. Ceskoslovenska psychologie, 59(4), 315-326.

Husárová, D., Veselská, D., Z., Sigmundová, D., & Gecková, A. M. (2015). Age and gender differences in prevalence of screen based behaviour, physical activity and health complaints among Slovak school-aged children. Central European Journal of Public Health, 23 (Supplement), S30-S36.

Kalman, M., Inchley, J., Sigmundová, D., Iannotti, R.J., Tynjälä, J., Hamrik, Z., et al. (2015). Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity from 2002 to 2010: A cross-national perspective. European Journal of Public Health, 25(suppl 2), 37-40. doi: 10.1093/eurpub/ckv024

Kalman, M., Gecková, A., M., Hamřík, Z., Kopčáková, J., Iannotti, R. J., & Veselksá, Z., D., (2015). Motives for Physical Activity among Adolescents in the Czech and Slovak Republic. Central European Journal of Public Health, 23 (Supplement), S78-S82.

Kalman, M., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., Beneš, L., Benešová, D., & Csémy, L. (2011). Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kopcakova, J., Veselska, Z. D., Geckova, A. M., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2015). Do motives to undertake physical activity relate to physical activity in adolescent boys and girls?. International journal of environmental research and public health, 12(7), 7656-7666.Pavelka, J., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2014). Analýza podmínek pro pohybovou aktivitu na školách v České republice. Tělesná kultura, 37, 9-22.

Pavelka, J., Sigmundová, D., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2012). Active transport among Czech school-aged children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 42, 17-26.

Pickett, W., Molcho, M., Elgar, F. J., Brooks, F., de Looze, M., Rathmann, K., ter Bogt, T. F. M., Nic Gabhainn, S., Sigmundová, D., Gaspar de Matos, M., Craig, W., Walsh, S. D., Harel-Fisch, Y., & Currie, C. (2013). Trends and Socioeconomic Correlates of Adolescent Physical Fighting in 30 Countries. Pediatrics, 131(1), e18-e26. (IF=5,0)

Sigmund, E., Sigmundová, D., Badura, P., Kalman, M., Hamrik, Z., & Pavelka, J. (2015). Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national health behaviour in school-aged children study. International journal of environmental research and public health, 12(9), 11848-11868.

Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamrik, Z., & Kalman, M. (2014). Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. The European Journal of Public Health, 24(2), 210-215. doi: 10.1093/eurpub/ckt085 (IF=2,7)

Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamrik, Z., Kalman, M., & Frömel, K. (2014). Trendy ve vývoji pohybového chování obyvatel České republiky. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 23(3), 105-108.

Tavel, P., Sigmund, E., Sigmundová, D., Kalman, M., Půžová, Z., & HBSC český národní tým. (2013). Sociální determinanty zdraví školáků v České republice. Paidagogos, 2013(1), 45-56.

Voráčová, J., Sigmund, E., Sigmundová, D., & Kalman, M. (2015). Changes in Eating Behaviours among Czech Children and Adolescents from 2002 to 2014 (HBSC Study). International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(12), 15888-15899.

Bobakova D, Hamrik Z, Badura P, Sigmundova D, Nalecz H, Kalman M. (2015). Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health, 60(1), 59-67.

Brindova, D., Pavelka, J., Ševčikova, A., Žežula, I., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A., & Geckova, A. M. (2014). How parents can affect excessive spending of time on screen-based activities. BMC Public Health, 14(1), 1261.

Brindova, D., Veselska, Z. D., Klein, D., Hamrik, Z., Sigmundova, D., van Dijk, J. P., … & Geckova, A. M. (2014). Is the association between screen-based behaviour and health complaints among adolescents moderated by physical activity?. International Journal of Public Health, 60(2), 139-145.

Hamřík, Z., Kalman, M., Sigmundová, D., Pavelka, J., & Salonna, F. (2014). Screen-based behaviour in Czech adolescents is more prevalent at weekends. Acta Gymnica, 44(4), 203-209.

Kalman, M., Hamrik, Z., Sigmund, E., Sigmundová, D., & Salonna, F. (2015). Physical activity of Czech adolescents: Findings from the HBSC 2010 study. Acta Gymnica, 45(1), 3-11.

Kalman, M., Inchley, J., Sigmundova, D., Iannotti, R. J., Tynjälä, J. A., Hamrik, Z., … & Bucksch, J. (2015). Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health, 25(suppl 2), 37-40.

Pavelka, J., Sigmund, E., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2014). Analysis of foreign physical activity recommendations and guidelines for schools. Acta Gymnica, 44(2), 93-105.

Sigmund, E., & Sigmundová, D. (2014). Longitudinal 2-year follow-up on the effect of a school-based physical activity intervention on reducing overweight and obesity in Czech children aged 10–12 years. The European Journal of Public Health, 24(suppl 2), 162-071.

Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamrik, Z., & Gecková, A. M. (2014). Does Participation in Physical Education Reduce Sedentary Behaviour in School and throughout the Day among Normal-Weight and Overweight-to-Obese Czech Children Aged 9–11 Years?. International journal of environmental research and public health, 11(1), 1076-1093.

 

Kontakt:

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
hlavní řešitel studie HBSC v ČR

michal.kalman@upol.cz
+420 777 752 822

Studii realizují: